Logo

Aktualności

Konkurs w ramach projektu PROM PW dotyczący udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (CWM/PROM PW/2019/1)

//
W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW - Międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkurs nr CWM/PROM PW/2019/1 dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze. Wnioski konkursowe w języku angielskim należy składać do dnia 1 kwietnia 2019 r. do godz. 16.00 w siedzibie Centrum Współpracy Międzynarodowej, pokój 234, GG PW. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami, można znaleźć na stronie CWM. Program PROM jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

Konkurs na stanowisko student-stypendysta na kierunku fotonika

//
W związku z realizacją projektu: "Domieszkowane nanocząstkami ciekłokrystaliczne światłowodowy mikrostrukturalne o wysokiej efektywności przestrajania polem elektrycznym" (finansowanego przez NCN w ramach projektu OPUS) ogłoszony zostaje konkurs na stanowisko student-stypendysta.Stypendium naukowe w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

Konkurs na stanowisko stypendysty dla studenta VI semestru studiów I stopnia

//
Stypendium będzie przyznane w ramach realizacji projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – HOMING pt. „Terahertz structured beams for material diagnostics and microscopy”. Przewidziane jest jedno stypendium o wartości 1500 PLN (brutto) maksymalnie na okres dwóch lat (w zależności od zaangażowania i wyników studenta). English version of the offer can be found in the attachment.

WF Lektoraty języka angielskiego sem.letni 2018/19

//
W załączonych dokumentach przedstawiony został podział na nowe grupy z języka angielskiego oraz ważna informacja dla semestru 4 w związku z rozwiązaniem grupy mgr Agnieszki Pisarek - w załączniku procedura znalezienia nowej grupy.

Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego

//
Dziekan Wydziału informuje o konkursie na objęcie stanowiska ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668)

Plany zajęć

na semestr letni 2018/19

(stan na 1.03.2019)

demo

Plan sesji

zimowej 2018/2019

(stan na 21.12.2018)

demo

Prace inżynierskie

zgłoszone

w roku akademickim 2018/2019

Prace magisterskie

zgłoszone

w roku akademickim 2018/2019