Logo

Plan Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej - III. Piętro
 
Parter
I. Piętro
II. Piętro
III. Piętro
Numer Wykorzystanie pomieszczenia
301 Z.II - Prac. Optyki Nieliniowej
309 Sala wykładowa
310 Z.II - Prac. Informatyki Optycznej / Lab. Optyki Widzenia

306

312

Koło Naukowe Fizyków przy PW

Koło Naukowe Fizyków przy PW

313 Wydziałowa Rada Samorządu Studentów
314 Z.V - Prac. Spektroskopii Mössbauerowskiej
315 Internetowe Laboratorium Fizyki
m Muzeum Historii Fizyki na Politechnice Warszawskiej
o Obserwatorium astronomiczne
t Pomieszczenie techniczne
Plan III-go piętra