Logo

Plan Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej - I. Piętro
 
Parter
I. Piętro
II. Piętro
III. Piętro
Numer Wykorzystanie pomieszczenia Władze Wydziału Fizyki
AF Audytorium Fizyki dz Dziekanat
101 Z.I (Fizyki Układów Złożonych) d Dziekan Wydziału Fizyki
103 Z.V (Badań Strukturalnych) do Prodziekan ds. ogólnych
110 Gabinet dla gości Wydziału dn Prodziekan ds. nauki
111 Sala wykładowa dd Prodziekan ds. nauczania
113 Sala wykładowa ds Prodziekan ds. studenckich

114

115

116

117

  Z.VII (Fizyki Jądrowej)

  Z.VII (Fizyki Jądrowej)

  Z.VII (Fizyki Jądrowej)

  Z.VII (Fizyki Jądrowej)

118   Z.II - Lab. Optoelektroniki
126   Z.II - Prac. Optyki i Fotoniki Światłowodowej
  Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne
127   Z.V (Prac. Badań Wysokociśnieniowych)
128   Pokój konferencyjny
129   Sekretariat, gabinet Dziekana
130   Dziekanat, gabinety Prodziekanów
134   Dział ekonomiczno-finansowy
135a   Z.I - Prac. Dynamiki Nieliniowej Układów Dyskretnych
135b   Z.II - Prac. Informatyki Optycznej
136   Z.V (Badań Strukturalnych)
137   Z.IV (Joniki Ciała Stałego)
140   Z.V (Badań Strukturalnych)
ef   Prodziekan ds. ogólnych
z

  Sekcja Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
  Kierownik Gmachu Fizyki

t   Pomieszczenie techniczne
wc   Toaleta
Plan I-go piętra