Logo

Komisje Rady Wydziału Fizyki PW (kadencja 2016-2020) Komisja ds. Rozwoju Kadry Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Woliński prof. dr hab. Małgorzata Igalson prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk prof. dr hab. Piotr Magierski prof. dr hab. Marek Wasiucionek prof. dr hab. Jan J. Żebrowski Komisja ds. Programowych Przewodniczący: dr hab. Jerzy…
System oceny pracowników Uchwała nr 128/XLVIII/2013 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej Uchwała Rady Wydziału Fizyki PW z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie oceny nauczycieli akademickich na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej Wzór druku oceny Formularz 
Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i wnioski o tytuł profesora Zasady obowiązujące na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej dotyczące przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora Przewody doktorskie: mgr inż. Artur Sobczyk Streszczenie >>> Recenzja 1 >>> Recenzja 2 >>> mgr inż. Agata Budaszewska Streszczenie >>> Recenzja 1…
Terminy posiedzeń Rady Wydziału Fizyki PW w roku akademickim 2017/2018 12.10.2017 r. 23.11.2017 r. 21.12.2017 r. Wigilia Wydziałowa 25.01.2018 r. 22.02.2018 r. 22.03.2018 r. 19.04.2018 r. 24.05.2018 r. 21.06.2018 r. lub 28.06.2018 r. 20.09.2018 r. lub 27.09.2018 r.
Członkowie Rady Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz Dr hab. Agata Fronczak Dr hab. Piotr Fronczak Prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk Dr hab. Jacek Gosk Dr hab. Katarzyna Grebieszkow Prof. dr hab. Janusz Hołyst Prof. dr hab. Małgorzata Igalson Dr hab. Jerzy Jasiński Prof. dr hab. Mirosław…
Dział Ekonomiczno - Finansowy pok. 132, tel. 22 234 7258 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // mgr Marzena Kobierecka - kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego, Pełnomocnik Kwestora mgr Anna Maliszewska mgr Justyna Łuczkowska, mgr Katarzyna Oziębłowska Monika Grzymkowska mgr Marta Cieślak
Sekretariat Dziekana pok. 129, tel. 22 234 7267, 22 629 6124, 22 628 8345, fax. 22 628 2171 mgr Ewa Fedkoe-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // Martyna Galanciake-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript…
Pracownik Pokój Telefon Adres e-mail mgr inż.Andrzej Belcarz 133 22 234 551922 234 5871 belcarz@if.* Włodzimierz Benderz 319 GM 22 234 8249 labfiz1p@if.* Władysław Bieliński 319 GM 22 234 8249 labfiz1p@if.* drMirosław Brzozowy 13 brzozowy@if.* mgr inż.Jacek Bzdak 13 bzdak@if.* mgrAgata Celej-Brożyńska 130 22 234 7660 a.celej@if.* Janusz Ciechanowski 201-216…
Pracownik Pokój Telefon Zakład Adres e-mail dr hab.Leszek Adamowicz, prof. PW 103 22 234 5471 V adamo@if.* mgr inż.Dariusz Aksamit 114 VII aksamit@if.* dr hab. inż.Jerzy Antonowicz 130C12BGmach Fizyki 22 234 724722 234 583922 234 8214 III antonowi@if.* drElżbieta Auguściuk 123 22 234 5448 II eaugust@if.* prof. dr hab.Rajmund Bacewicz…