Logo

Skład WRS w kadencji 2018

Aleksandra Bedełek

Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu
Wydziałowa Komisja Stypendialna,
Rada Wydziału,
członek Parlamentu SSPW

aleksandra.bedelek*

Adam Kwaśnik

członek Parlamentu SSPW,
Rada Wydziału

adam.kwasnik*

Karol Radziszewski

Komisja Finansowo – Gospodarcza,
Rada Wydziału

karol.radziszewski*

Przemysław Kaim

Komisja Socjalna,
Wydziałowa Komisja Stypendialna

przemyslaw.kaim*

Katarzyna Kozyra

Komisja Zagraniczna,
Rada Wydziału

katarzyna.kozyra*

Marta Robak

Komisja Sportu i Turystyki,
Rada Wydziału

marta.robak*

Marta Monikowska

Komisja Dydaktyczna,
Rada Wydziału

marta.monikowska*

Filip Jakubczak

Komisja Informacji i Promocji

filip.jakubczak*

Adam Czub

Komisja Kultury

adam.czub*

Tomasz Lehmann

wolny elektron

tomasz.lehmann*

Ewelina Cieśla

wolny elektron

ewelina.ciesla*

Paweł Osiński

Komisja Kwaterunkowa (do października)

pawel.osinski*

*@samorzad.if.pw.edu.pl