Logo

Monday, 23 October 2017 12:45

Rada Pracodawców

Przy Wydziale Fizyki działa Rada Pracodawców, która została powołana Decyzją Dziekana Wydziału Fizyki PW nr 1 z dnia 13-go stycznia 2015 r. W skład Rady wchodzą przedstawiciele Pracodawców oraz członkowie kadry akademickiej Wydziału. Skład Rady jest powoływany na czas trwania kadencji władz Wydziału.

Przedstawiciel Pracodawcy dołącza do Rady poprzez zaakceptowanie zaproszenia wystosowanego przez Dziekana Wydziału Fizyki PW. Za obopólną zgodą członkostwo Pracodawcy w Radzie może zostać przedłużone na kolejne kadencje.

Osoba przedstawiciela Pracodawcy w Radzie może zostać zmieniona w każdej chwili na wniosek Pracodawcy.

Celem jest, by w składzie Rady znajdowali się przedstawiciele możliwie szerokiego spektrum firm, instytucji, urzędów i placówek badawczych zainteresowanych zatrudnianiem absolwentów Wydziału lub inną formą współpracy z Wydziałem. Zainteresowani Pracodawcy mogą zgłosić zainteresowanie uczestnictwem w Radzie do This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cele Rady Pracodawców to:

 → Nawiązanie kontaktu z instytucjami które działają w dziedzinach, w których Wydział Fizyki PW prowadzi edukację

 → Powiązanie elementów kształcenia na Wydziale Fizyki PW z otoczeniem gospodarczym

 → Możliwość nawiązania współpracy z pracodawcami także w dziedzinach innych niż kształcenie, np. w ramach wspólnych programów badawczych

 → Uwzględnienie zaleceń nowej perspektywy Unii Europejskiej kładącej nacisk na kształcenie powiązane z rzeczywistym zapotrzebowaniem na rynku pracy

 → Uwzględnienie Rady jako elementu kreacji marki Wydziału Fizyki i promocji studiów kierunków ścisłych

 

Korzyści dla Pracodawców z uczestnictwa w Radzie:

 

 → Absolwenci Wydziału Fizyki to osoby łączące wykształcenie techniczne (inżynierskie), naukowe i umiejętności w dziedzinie IT, co jest unikalną kombinacją. Uczestnictwo w Radzie daje Pracodawcom możliwość bezpośredniego kontaktu z grupą takich osób.

 → Możliwość rzeczywistego wpływu na sposób i zawartość merytoryczną edukacji na Wydziale, w tym edukacji zindywidualizowanej.

 → Możliwość jak najwcześniejszego (jeszcze w czasie studiów) nawiązania kontaktu z potencjalnymi przyszłymi pracownikami, w ramach ich naturalnego toku zajęć.

 → Możliwość sprawdzenia kandydatów na rzeczywistym stanowisku pracy przy minimalnych nakładach własnych.

Last modified on Saturday, 18 November 2017 06:36