Logo

Na Politechnice Warszawskiej obowiązuje system identyfikacji wizualnej oparty o nowoczesną typografię i odświeżoną warstwę graficzną godeł poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wydział Fizyki będąc częścią Politechniki Warszawskiej stosuje dedykowaną identyfikację wizualną spójną z systemem obowiązującym na całej uczelni.

Podstawowym znakiem identyfikacyjnym Wydziału Fizyki jest logotyp:

 

Elementem identyfikacji Politechniki Warszawskiej jest także ograniczenie kolorystyki materiałów do zestawu 8 kolorów, z których dla Wydziału Fizyki dedykowane są kolory podstawowe:

  • Grafitowy - RGB 60/60/76; CMYK - 40/15/0/85;
  • Śliwkowy - RGB 150/95/119; CMYK - 40/70/20/0;
  • Słoneczny - RGB 254/213/66; CMYK - 0/15/90/0;
  • Wrzosowy - RGB 180/160/170; CMYK - 20/25/15/10

oraz biały i czarny jako kolory uzupełniające.

 

Kolejnym elementem identyfikacji Politechniki Warszawskiej jest ograniczenie używanej typografii do dwóch specjalnie zaprojektowanych w tym celu czcionek:

  • Radikal WUT - stosowanej w logotypach

(czcionka sama w sobie stanowi wzór zastrzeżony do identyfikacji PW)

  • Adagio Slab - stosowanej w nagłówkach i treści prezentacji, plakatów i publikacji

 

Pakiet czcionek - udostępniamy pracownikom PW na uzasadniony wniosek.

 

Ważnym elementem identyfikacji Politechniki Warszawskiej jest spójny dla całej uczelni wygląd wizytówek, prezentacji komputerowych i plakatów naukowych. Poniżej udostępniamy szablony dedykowane Wydziałowi Fizyki spójne z projektami dla całej uczelni:

(szablony mają zaprojektowane układy slajdów/dokumentów w języku polskim i angielskim, 
w razie potrzeby użycia innych programów prosimy o kontakt)

(w przypadku potrzeby zaprojektowania indywidualnych wizytówek prosimy o kontakt)

(w przypadku potrzeby szablonu Word lub koperty prosimy o kontakt)

 

Wszelkie inne znaki oraz szczegóły ich stosowania zawarte są w odpowiednich dokumentach:

(dokumenty zawierają założenia i wartości stojące za marką Politechniki Warszawskiej)

(dokumenty zawierają listę i zasady używania znaków składających się na identyfikację graficzną PW i Wydziału)

 

Poniżej udostępniamy znaki identyfikacyjne Politechniki Warszawskiej i Wydziału Fizyki w dedykowanej kolorystyce. Znaki mają pola ochronne (marginesy) których nie wolno przycinać ani umieszczać wewnątrz nich innych elementów graficznych. Każdy kto pobiera poniższe pliki potwierdza, że zapoznał się z księgą Znaku Politechniki Warszawskiej i Wydziału Fizyki i zobowiązuje się do stosowania zawartych w nich zaleceń.


W razie potrzeby innych wersji znaków identyfikacji wizualnej, konsultacji zasad wykorzystania znaków lub projektów materiałów, indywidualizacji projektów prosimy o kontakt:

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Fizyki
ds. materiałów informacyjnych

dr inż. Krzysztof Petelczyc
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 603 783 179