Logo

 

Oprogramowanie licencjonowane

Informacje wewnętrzne Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej dotyczące oprogramowania licencjonowanego.
Pełnomocnik Dziekana d/s oprogramowania licencyjnego: dr Łukasz Graczykowski.
 • Kontakt mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Spis oprogramowania licencyjnego.
 • Wybrane warunki umów licencyjnych oraz zakres objętego nimi oprogramowania.
 • Dostępność oprogramowania. 
 • Formularze zakupu oprogramowania. 
 • Oferty zakupu oprogramowania. 
 • Warunki dostępu do serwera aplikacji. 
 • Zachęcamy ponadto do korzystania z wolnego oprogramowania na licencji GNU GPL. 

Spis oprogramowania licencyjnego

Poniżej podany jest spis oprogramowania licencyjnego dostępnego dla pracowników oraz pod pewnymi warunkami studentów Wydziału. Stan na dzień 22.IV.2008
 1. Microsoft (Windows, Visual Studio, SQL Server) ⇒ licencja MSDNAA
 2. Microsoft (Office, Windows Server, Windows Upg) ⇒ licencja Academic Open Select
 3. Mathematica ⇒ dostęp przez serwer aplikacji
 4. Matlab ⇒ dostęp przez serwer aplikacji
 5. ArcaVir 2008 ⇒ licencja wydziałowa (130 komp.)
 6. WinRAR ⇒ licencja wydziałowa (130 komp.)
 7. Origin 8.0 ⇒ - licencja uczelniana. Możliwa instalacja wersji jednostanowiskowej (tylko do 31.12.2010) oraz dostęp przez serwer aplikacji do wersji sieciowej (bezterminowo)
 8. Origin 7.5 ⇒ - licencja wydziałowa. Możliwa instalacja wersji sieciowej - dostęp przez serwer aplikacji (bezterminowo)
Pozycje przy których wyszczególniona jest nazwa licencji (MSDNAA, Open Select) są dostępne na warunkach tej licencji.

  

Wybrane warunki umów licencyjnych oraz zakres objętego nimi oprogramowania

Wydział uczestniczy w różnych formach umów licencyjnych o charakterze zbiorowym. Na mocy tych umów mamy prawo do korzystania z oprogramowania licencyjnego za darmo lub też do nabywania go po cenie preferencyjnej. Wybrane warunki umów licencyjnych oraz zakres objętego nimi oprogramowania podane są poniżej.
 • Licencja MSDN AA. Pozwala na nieodpłatne instalowanie i użytkowanie oprogramowania Microsoft, pod warunkiem że komputer na którym się instaluje spełnia ściśle określone warunki co do własności i warunków użytkowania. W telegraficznym skrócie: na licencji MSDNAA można instalować oprogramowanie objęte licencją na komputerach w obrębie Wydziału Fizyki, które są wykorzystywane do celów dydaktycznych a także na komputerach domowych, z tym że wyorzystywać takiego komputera w celach komercyjnych. Studenci mogą instalować oprogramowanie MSDNAA na swoich komputerach w okresie studiów, pod warunkiem że nie wykorzystują ich komercyjnie. Poniżej przedstawiamy dodatkowe źródła informacji na temat programu MSDN AA:
 • Licencja Open Select. Pozwala na zakup oprogramowania Microsoft po cenach preferencyjnych. Wśród oprogramowania dystrybuowanego tą drogą ważny jest przede wszystkim pakiet MS Office. Uwaga: W ramach tej licencji nie można nabywać oprogramowania systemów operacyjnych (Windows) a jedynie wersje "Upgrade". Wersja "Upgrade" uprawnia do aktualizacji posiadanego legalnego systemu operacyjnego (np. Win 98) a nie legalizuje go.
Ponadto poniżej podane są wybrane warunki licencji indywidualnych.
 • ArcaVir licencja edukacyjna: według informacji od producenta, oprogramowanie ArcaVir 2008 (i wczesniejsze wersje) pracownicy Wydziału mogą instalować na komputerach domowych.
 • Według mojej najlepszej wiedzy, użytkujemy LabView na licencji edukacyjnej, co nie pozwala na wykorzystywanie go do prac badawczych, które nie mają charakteru dydaktycznego.
 • Istnieje możliwość indywidualnego nabywania Toolboxów do Matlaba. Nabyty toolbox instaluje się na serwerze licencji i pracuje się z nim zgodnie z opisem poniżej Warunki dostępu do serwera aplikacji. Istnieje możliwość zdefiniowania z jakiego/jakich adresów IP można korzystać z danego Toolboxa, zatem każdy z Zakładów może kupić dowolne Toolboxy na własne potrzeby.
Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami proszę o kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Dostępność oprogramowania.

Oprogramowanie na licencji MSDNAA (MS Windows XP/Vista i in.) jest dostępne u mnie od ręki (nośniki+klucz licencyjny). Najłatwiej o kontakt drogą mailową. Na osobie instalującej spoczywa odpowiedzialność za to czy instalacja na danym komputerze nie narusza warunków umowy licencyjnej. Studenci mogą również pobierać zawartość płyt instalacyjnych ze strony programu ELMS. Oprogramowanie na licencji Open Select (wyłącznie MS Office 2003/2007) jest dostępne albo w COI albo u mnie, pod warunkiem przyniesienia kserokopii faktury dokumentującej zakup w/w oprogramowania. Nośniki instalacyjne pozostałych programów są dostępne w COI.

  

Formularze zakupu

Przy zakupie oprogramowania używane są zwykłe formularze zamówienia wykorzystywane na Wydziale. Dodatkowo przy zakupie oprogramowania na licencji Open Select, dystrybutor oprogramowania wymaga wypełnienia i przesłania faksem swojego formularza zamówienia. 

  

Oferty

W ofercie Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) PW pojawiają się interesujące oferty dające możliwość nabycia oprogramowania po cenie preferencyjnej. W tej chwili np. oferowany jest program AutoCad do edycji rysunku technicznego po cenie wyjątkowo niskiej. 

  

Warunki dostępu do serwera aplikacji

autor: Marcin Zaremba

Oprogramowanie matematyczne na serwerze Pegaz@if:

 • Matlab v. 2007a (wkrotce zostanie zainstalowana wersja b)
 • Mathematica v. 5.2 oraz 6.0
 • Origin v. 7.5 SR6 (Możliwa również instalacja na komputerach na wydziale)

Otrzymanie dostępu do zasobów serwera

Osoby zainteresowane dostępem do zasobów serwera proszone są o wysłanie maila do administratora serwera (na chwile obecną Marcin Zaremba, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) w celu uzyskania loginu i hasła dostępowego, z informacja do którego Zakładu należą.
 • Pracownicy i doktoranci wydziału otrzymują konto imienne (przypisane tylko jednej osobie).
 • Dodatkowo każdy zakład otrzymuje jedno konto: zakX, którym zarządza łącznik zakładu (pilnuje zmiany haseł itp.).
 • Dodatkowe konto może być udostępnione przez łączników w ramach zakładu, studentom wykonującym prace dyplomowe itp.

 

Korzystanie z zasobów serwera Pegaz

W celu skorzystania z zasobów serwera, należy zalogować się do niego używając pulpitu zdalnego: w systemach MS program nazywa się Podłączanie pulpitu zdalnego, w systemie Linux można skorzystać z programu Rdesktop. Adres ip serwera to: 194.29.174.3 (pegaz.if.pw.edu.pl) Warto przed zalogowaniem zaznaczyć opcje podłączenia lokalnych dysków (będą widoczne w obszarze Mój komputer), w celu szybkiej wymiany danych pomiędzy serwerem a komputerem klienckim, bądź alternatywnie użyć programu winscp zainstalowanego na serwerze w celu przesłania plików na inną maszyne.

 

Instalacja programu Origin 8.0 na komputerach wydziałowych

Istnieje możliwość zainstalowania programu Origin w wersji sieciowej: 8.0 lub 7.5 na komputerach znajdujących się na terenie gmachu fizyki. Zaleta takiego rozwiązania jest posiadanie oprogramowania Origin na komputerze lokalnym, oraz automatyczne instalowanie poprawek oprogramowania z serwera wydziałowego. Warunkiem koniecznym jest posiadanie aktywnego konta na serwerze Pegaz. Osoby zainteresowane takim rozwiązaniem proszone są o kontakt mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Prace wykonane do dnia dzisiejszego

 1. Migracja z serwera testowego (licencja MSDN) na serwer produkcyjny (licencja komercyjna zakupiona przez wydział).
 2. Zainstalowanie 3 serwerów licencji: Mathematica, Origin i Matlab, oraz konfiguracja umożliwiająca jednoczesna prace.
 3. Obecnie prace konserwacyjne i wprowadzanie nowych wersji oprogramowania w miarę ich otrzymywania od producentów. (wiąże się to niejednokrotnie z zablokowaniem na kilka godzin a nawet dni, dostępu do programu, który podlega migracji na wersje nowszą; w przypadku Matlaba to co poł roku, pakietu Mathematica raz do roku).

 

Korzystanie z wolnego oprogramowania

autor: Dariusz Tefelski
Zachęcamy do korzystania z wolnego oprogramowania na licencji GNU GPL. Więcej informacji na http://www.gnu.org
albo Free Software Foundation. Wolne zamienniki niektórych programów pod MS Windows: