Logo

Zajrzeć do wnętrza ludzkiego ciała – ta idea przyświecała badaczom zawsze. Ludzki organizm jest niesamowicie skomplikowany. Do dzisiaj nie rozumiemy wszystkich jego mechanizmów. Każdy jednak widzi, że życie jest doskonalsze niż jakakolwiek maszyna. Potrafi samo się regenerować i samo kierować swoim działaniem. Łączy w sobie czujniki optyczne, akustyczne, chemiczne, temperatury i nacisku oraz doskonałą, szybką koordynację między nimi. Nie powstały jeszcze roboty, które choć w połowie odzwierciedlały możliwości ludzkiego organizmu. Dlatego specjalność fizyka medyczna ma dwojaki cel. Po pierwsze nauczymy Cię podstaw funkcjonowania ludzkiego ciała. Poznasz anatomię, fizjologię, biochemię oraz elektrofizjologię. Po drugie zaś pokażemy techniki, które sprawdzają się w diagnostyce, takie jak tomografia komputerowa i rezonansu magnetycznego, metody optyczne i optoelektroniczne, a także medycyny nuklearnej. Poznasz tu także i zrozumiesz analizę statystyczną różnych sygnałów biologicznych. To wszystko po to, abyś mógł projektować coraz doskonalsze sposoby oceny stanu zdrowia, a także pomógł światu zrozumieć do końca ludzkie ciało. Nauczysz się planować precyzyjne naświetlanie zmian nowotworowych promieniowaniem gamma tak, aby jak najmniej zaszkodzić zdrowym tkankom. Specjalność fizyka medyczna to zagadnienia dla Ciebie, jeśli fascynuje Cię organizm człowieka, choć nie czujesz w sobie powołania lekarskiego. Jeśli chciałbyś wykorzystać swoją wiedzę fizyczną lub techniczną do pomocy innym ludziom jako specjalista fizyki medycznej spełnisz być może nie tylko swoje marzenia.