Logo

1. Program czteroletnich stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Fizyki PW odpowiada 45 punktom ECTS i obejmuje:a) pracę naukową, prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego (promotora), prowadząca do przygotowania rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych;b) seminarium pedagogiczne dla doktorantów, znajdujące się w uczelnianej ofercie dla doktorantów i kształtujące…
Uchwała Rady Wydziału Fizyki z dnia 25 października 2012 r. Działając na podstawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej, uchwalonego przez Senat Politechniki Warszawskiej w dniu 22 lutego 2012 roku, Rada Wydziału Fizyki przyjmuje następujące zasady organizacji studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki. Dział I. Postanowienia ogólne 1) Wydział Fizyki PW…
Zakres studiów: fizyka układów złożonych Zakład I: Fizyki Układów Złożonych prof. dr hab. Robert Kosiński prof. dr hab. Jan Żebrowski dr hab. Agata Fronczak dr hab. Piotr Fronczak dr hab. Andrzej Krawiecki Samodzielna pracownia: Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych prof. dr hab. Janusz Hołyst Zakres studiów: optyka Zakład II:…
Skład Wydziałowej Rady Doktorantów mgr inż. Paulina Kruk-FuraPrzewodniczący Rady mgr inż. Samanta GloehDelegat do Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej mgr inż. Joanna StarobratDelegat do Komisji Programowej Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej mgr inż. Maria StefaniakAdministrator strony internetowej i listy mailingowej
Kierownik studiów doktoranckich prof. dr hab. Jerzy Garbarczyktel. 22 234 53 50, p. 137 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // Wydziałowa Komisja Doktorancka prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk – Kierownik Studiów Doktoranckich prof. nzw. dr hab. inż. Adam Kisiel prof.…