Logo

WYDZIAŁ FIZYKI

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ogłasza przyjęcia na

STUDIA DOKTORANCKIE

na rok akademicki 2018/2019

 

Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są

 na Wydziale Fizyki PW

w zakresie:

fizyki ciała stałego,
optyki,
fizyki jądrowej,

fizyki układów złożonych.


O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów

 lub zdany egzamin magisterski.

 


Kolokwium wstępne dla kandydatów odbędzie się w dniach 24 i 25 września 2018 roku.


Dnia 24-go września o godz. 10.15 w sali 111 (Gmach Fizyki PW) odbędzie się kolokwium pisemne.
Dnia 25-go września o godz. 10.15 w sali 128 (Gmach Fizyki PW) odbędą się rozmowy kwalifikacyjne.
Ich przedmiotem będzie praca dyplomowa kandydata oraz wiedza z zakresu dyscypliny planowanej pracy doktorskiej.
O przyjęciu na Studia Doktoranckie decyduje suma punktów z kolokwium i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kandydaci, którzy ukończyli studia z oceną co najmniej bardzo dobrą są zwolnieni z kolokwium pisemnego.

Dokumentynależy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa do 21-go września 2018 r.

Wcześniej (do 31 sierpnia 2018 r.) należy dokonać rejestracji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego „Rekrutacja PW”dostępnego na stronie internetowej

Politechniki Warszawskiej.

Spis wymaganych dokumentów, zakres wymagań na kolokwium wstępne oraz regulamin studiów doktoranckich dostępne są na stronie Wydziału Fizyki
www: http://www.if.pw.edu.pl– zakładka „Doktoranci”

Dalsze informacje można uzyskać w  sekretariacie Wydziału Fizyki PW, tel. 234-7267 oraz

u Kierownika SD przy Wydziale Fizyki PW: prof. dr hab. Jerzy Garbarczyka (tel. 234-5350), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.