Logo

Przypominamy, że zapisy i dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych, zgodnie z Terminarzem PW, trwa tylko do 04.02.2019.

Kandydaci, którzy ukończyli Wydział Fizyki dostarczają: CV, 2 zdjęcia, potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopię dowodu osobistego oraz podanie o przyjęcie na studia II stopnia z nazwą wybranego kierunku i specjalności.

Pozostali Kandydaci dodatkowo powinni złożyć 4 zdjęcia, kserokopię Świadectwa Dojrzałości, kserokopię Dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z Suplementem.