Logo

Wszyscy studenci posiadający obywatelstwo polskie, którzy:
- mają zaliczony pierwszy rok studiów,
- osiągnęli średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczoną wg zasad Regulaminu studiów) nie mniejszą niż 4,25,
- spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego, 

mogą do dnia 19 czerwca 2019 r. złożyć wniosek o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2019/2020 - w pokoju nr 112 w Gmachu Głównym (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich)

Wniosek dotyczący ww. stypendium - w załączeniu. 

Przypominamy, że tegoroczni stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego (1 strona) sprawozdania w języku angielskim do dnia 31 maja 2019 r., zawierającego informacje o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie tej pomocy na warunki i wyniki studiowania.

23.05.2019 - godziny dziekańskie

Stypendium zwiększone - przedłużenie na lipiec

17.05.2019 - JUWENALIA, dzień wolny od zajęć

20.05.2019 - czwartek za poniedziałek

Stypendium dla wyjeżdżających w ramach programu ATHENS

Opłaty za powtarzanie przedmiotów - do 12.05.2019

Rozpatrzone podania o obniżenie opłat za powtarzanie przedmiotów

Zmiana godzin Dyżuru p. Prodziekan ds. Nauczania - 30.04.2019

30.04.2019 - piątek za wtorek

XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Ogłoszenie Studium Języków Obcych

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Zapisy na zajęcia z języków obcych - semestr zimowy 2018/2019

Lektorat języka angielskiego - sem. zimowy 2018/19

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

Przedmioty humanistyczne