Logo

Studenci, którzy rozpoczęli studia po 1 października 2016r.

Rejestracja odbywa się elektronicznie. Prosimy o sprawdzenie czy wszystkie oceny zostały  wpisane do systemu USOS.

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć podanie do Pani Prodziekan ds. Nauczania o rejestrację warunkową na kolejny semestr studiów. Podanie należy złożyć najpóźniej do 16 września 2019r.

Studenci ostatniego semestru studiów 2-go stopnia, powinni złożyć w Dziekanacie:

- Pracę dyplomową wraz z kompletem dokumentów -do 15 września,

 - Studenci, którzy chcą przedłużyć studia, powinni do podania do Pani Prodziekan ds. Nauczania, dołączyć opinię promotora pracy dyplomowej. Dokumenty należy złożyć najpóźniej do 16 września 2019r.

W wypadku Laboratorium przeddyplomowego lub przedmiotów realizowanych poza Wydziałem (dopisanych do USOS na podstawie decyzji Pani Prodziekan ds. Nauczania) należy przedstawić dodatkowe karty zaliczeń – dotyczy studentów 1-go i 2-go stopnia (http://www.fizyka.pw.edu.pl/index.php/pl/studenci/dokumenty/karty-ocen).

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2016r., powinni złożyć w Dziekanacie:

-  Pracę dyplomową wraz z kompletem dokumentów - do 9 września 2019 (studia inżynierskie), do 15 września (studia magisterskie) ,

- Studenci ostatnich semestrów studiów 1-go i 2-go stopnia, którzy chcą przedłużyć studia powinni do podania (o przedłużenie) dołączyć: indeks, kartę ocen (do odbioru w Dziekanacie) oraz opinię promotora. Wszystkie dokumenty należy złożyć najpóźniej do 16 września 2019r.

Zasady studiowania na Wydziale Fizyki (uchwalone przez Radę Wydziału 30 czerwca 2016r.)

http://www.fizyka.pw.edu.pl/index.php/pl/studenci/dokumenty/zasady-studiowania-i-regulaminy

Wszyscy studenci przed rejestracją powinni uregulować zaległe opłaty za powtarzane zajęcia .