Logo

Spotkanie w sprawie wyboru specjalności FIZYKA MEDYCZNA dla studentów 5 semestru studiów I stopnia Fizyki Technicznej, odbędzie się dnia 17.01.2019 o godz. 11:15 w sali 308A GG.