Logo

Studenci, którzy chcą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków powinni wnieść opłatę w wysokości 39 zł w terminie do 30.11.2018 r.

Składkę należy opłacić w kasie Banku Pekao S.A. Warszawa, Noakowskiego 18/20

lub dokonać przelewu na konto wirtualne o numerze:

71 1240 1053 5111 8100 0010 0091.

W tytule proszę podać swoje imię i nazwisko.

Prosimy zachować dowód wpłaty składki.

 

Warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej:

https://www.pw.edu.pl/Pracownicy/Aktualnosci/Ubezpieczenie-od-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-2018-2019