Logo

Konkurs na stanowiska Student - Stypendysta w grupie Teorii Jądra Atomowego na Wydziale Fizyki PWZwycięzcy konkursu będą brali udział w badaniach naukowych realizowanych w ramach grantów badawczych:1. Badanie turbulencji kwantowej w układzie silnie skorelowanych fermionów (kierownik dr hab. G. Wlazłowski)2. Niskoenergetyczne procesy jądrowe w zależnej od czasu teorii funkcjonału gęstości energii (kierownik pirof. dr hab. P. Magierski)finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.


W ramach projektów prowadzimy badania dynamiki układów nadciekłych lub nadprzewodzących w stanach będących daleko od stanu równowagi. Układy fizyczne, które obecnie badamy to: ultra-zimne gazy atomowe, wnętrza gwiazd neutronowych oraz jądra atomowe. Badania mają charakter prac teoretycznych. nierozerwalnym elementem prac są wielkoskalowe symulacje numeryczne, do których wykorzystujemy superkompiutery. Obecnie używamy jednych z najszybszych systemów obliczeniowych, takich jak
supirkompiuter Piz Daint (cScS, Szwajcaria), Summit (ORaL, USA) oraz Tsubame3.0 (GSIc center, Japionia).
W zależności od preferencji Stypendysta/Stypendystka będzie mógł/mogła wybrać tematykę zadania:

  1. współudział w badaniach naukowych nad zjawiskiem turbulencji kwantowej (praca o charakterze badawczym),
  2. współudział w badaniach naukowych dotyczących wpływu korelacji nadciekłych / nadprzewodzących na dynamikę reakcji jądrowych (praca o charakterze badawczym),
  3. rozwój/optymalizacja oprogramowania wykorzystywanego w pracach badawczych (praca o charakterze informatycznym).

 

Staż będzie realizowany na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Wymagania:

Znajomość mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej oraz metod matematycznych/numerycznych fizyki (w przypadku zadań 1 i 2) lub dobra znajomość programowania w języku c/c++ lub cUDA oraz technik piogramowania równoległego (w pizypadku zadania 3).
Stypendium może otrzymać kandydat, który jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia; lub jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich.

Okres realizacji : okres wakacyjny, od 01-07-2019 do 30-09-2019.

Stypendium: 2,000 zł / miesiąc. Dodatkowo możemy pokryć koszty zakwaterowania w akademiku PW na czas realizacji stypendium.

Liczba stypendiów: max. 3 stypendystów w roku 2019.


Procedura konkursowa:

W pierwszym etapie należy przesłać CV na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (należy umieścić „Student – Stypendysta” w tytule). W CV powinny być zawarte informacje dotyczące:

  1. kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (np. wyniki z przedmiotów związanych z fizyką kwantową lub programowaniem, zrealizowane projekty o podobnym charakterze),
  2. dotychczasowych osiągnięć naukowych,
  3. nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzonych badań.

List rekomendacyjny od pracownika naukowego będzie atutem (list powinien być wysłany przez pracownika naukowego na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Drugim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna z komisją stypendialną. Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych (najlepszych) kandydatów.

Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki:
httpis://ncn.gov.pil/sites/default/files/piliki/uchwalyrady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf


Termin aplikowania: CV należy przesłać do 01-05-2019.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31-05-2019.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela:
dr hab. inż. Gabriel Wlazłowski, Wydział Fizyki PW, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
pirof. dr hab. Piotr Magierski, Wydział Fizyki PW, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Więcej informacji o naszych piracach badawczych można znaleźć na stronach:

nuclear.fizyka.pw.edu.pl

www.if.pw.edu.pl/~gabrielw

www.if.pw.edu.pl/~magiersk