Logo

Coroczne Sympozjum Doktorantów odbędzie się we wtorek 19 czerwca 2018 r. w sali 309 GF. W Sympozjum powinni uczestniczyć opiekunowie lub promotorzy prac doktorskich. Kolejność wystąpień na Sympozjum będzie taka, jaka jest na liście doktorantów:

9:15–12:00           – 5 minutowe prezentacje doktorantów I i II roku (doktoranci którzy zaczęli SD w lutym 2018 są zwolnieni z prezentacji ppt, lecz powinni być na sali, aby podać krótką informację o swoich badaniach)

12:00–13:30         – Przerwa

13:30–15:00          – 10 minutowe prezentacje doktorantów III roku

od ok. 15:00          – 10 minutowe referaty doktorantów IV roku, którzy nie mają wszczętego przewodu doktorskiego. Doktoranci III i IV roku z otwartymi przewodami doktorskimi oraz doktoranci „na przedłużeniu” są zwolnieni z referowania. Osoby te powinny się jednak pojawić na Sympozjum w celu otrzymania wpisu do kart uczestnika SD.

Około godz. 16:00  – zakończenie Sympozjum i wpisy do kart uczestników SD.

Ze względu na możliwe przesunięcia czasowe, uczestnicy Sympozjum proszeni są o obecność na sali na, co najmniej godzinę przed swoim wystąpieniem.  

Przypominam także, że pisemne sprawozdania za rok ak. 2017/18 (złożone, najpóźniej 10 września) będą podstawą przyznania stypendium doktorskiego w roku 2018/19.