Logo

Mając na uwadze stanowisko władz Rektorskich oraz wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władze Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej podjęły decyzję, że rozpoczynając od 01 października 2020 r. zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków Fizyka Techniczna i Fotonika będą się odbywały w następujący sposób:
- wykłady, ćwiczenia i laboratoria komputerowe w sposób zdalny (zajęcia z wykorzystaniem platformy MS TEAMS i systemu USOSweb według tygodniowego planu zajęć, bez możliwości ich grupowania w wielogodzinne bloki)
- pozostałe zajęcia laboratoryjne w sposób mieszany (zdalno-stacjonarny), przy czym zajęcia w trybie stacjonarnym będą się rozpoczynać sukcesywnie (od listopada) po przedstawieniu planu ich realizacji przez kierownika/koordynatora przedmiotu i po zatwierdzeniu tego planu przez władze Dziekańskie. Zaleca się przy tym, aby zajęcia wstępne (wprowadzające) i część ćwiczeń laboratoryjnych (jeśli to możliwe) odbywały się w sposób zdalny. W związku z powyższym konieczne jest utworzenie zespołów na platformie MS TEAMS na podstawie list studenckich dostępnych w systemie USOSweb. Dodatkowo kierownicy/koordynatorzy zajęć laboratoryjnych, mając na uwadze możliwość pogorszenia się sytuacji epidemicznej,  powinni przedstawić również opcję realizacji przedmiotu w trybie całkowicie zdalnym.
- laboratoria naukowe i laboratoria przed dyplomowe mogą odbywać się w sposób stacjonarny po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora PW 32/2020 z dnia 26 maja 2020 r.
- prowadzący zajęcia zobowiązani są do uaktualnienia regulaminów przedmiotów (zgodnie z paragrafem 11 Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej) uwzględniając tryb prowadzenia zajęć i zasady zaliczenia przedmiotu
- przy planowaniu zajęć prowadzonych w trybie zdalnym i mieszanym należy uwzględnić fakt, że przy ich rozliczaniu liczebność grup laboratoryjnych i ćwiczeniowych powinna być taka, jak przy prowadzeniu tych zajęć w trybie stacjonarnym.

dr hab. inż. Wojciech Wróbel, prof. uczelni
Dziekan

 

 

(C) Wydział Fizyki PW 2016       Kontakt z administratorem strony: www@if.* 
Serwis używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.