Logo

Miło nam zakomunikować, że dnia 30 kwietnia 2020 r. grupa z Wydziału Fizyki została pełnoprawnym członkiem kolaboracji Compressed Baryonic Matter (CBM) w Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR). Grupa jest kierowana przez dr hab. inż. Hannę Zbroszczyk, prof. uczelni


Eksperyment CBM jest obecnie w fazie konstrukcji i będzie działał w kompleksie akceleratorów FAIR w Darmstadt, w Niemczech. Jego celem jest badanie diagramu fazowego materii jądrowej przy średnich wartościach temperatury i gęstości barionowej opisującej fuzję gwiazd neutronowych. Kolaboracja CBM liczy ponad 400 członków z ponad 55 instytucji z całego świata. Grupa z Wydziału Fizyki jest od blisko roku członkiem działającego eksperymentu HADES na terenie GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, także w Darmstadt, który po uruchomieniu kompleksu FAIR będzie działał komplementarnie z eksperymentem CBM.

https://fair-center.eu/for-users/experiments/cbm-and-hades/cbm.html