Logo

Grupa Teorii Jądra Atomowego PW otwiera konkurs na wakacyjne staże dla studentów.

Grupa prowadzi badania naukowe związane z badaniem turbulencji kwantowej oraz dynamiki układów jądrowych z wykorzystaniem technik supercomputingu. Na czas stażu student staje się członkiem zespołu badawczego oraz otrzymuje stypendium naukowe ze środków NCN.

Więcej szczegółów w złącznym ogłoszeniu konkursowym.