Logo

W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW 2 - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza drugi konkurs nr CWM/PROM PW 2/2020/1 dla doktorantów poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze. W ramach konkursu możliwe będzie sfinansowanie 45 wyjazdów i 5 przyjazdów doktorantów.

Wnioski konkursowe w języku angielskim należy składać do dnia 2 marca 2020 r. do godz. 16.00 w siedzibie Centrum Współpracy Międzynarodowej, pokój 234, GG PW. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami, można znaleźć na stronie CWM:

https://www.cwm.pw.edu.pl/PROM-PW/PROM-PW-2/Konkursy/II-konkurs

Informacje dotyczące Programu PROM znajdują się na stronie NAWA

https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom (Dokumenty z naboru 2019)