Logo

Informujemy, że zostały naliczone opłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrze letnim 2020/2021. Naliczenie jest widoczne na stronie USOSweb: Dla studentów–Rozliczenia–Salda kont „Naliczenia oczekujące”. Termin płatności 19.04.2021.

Odwołania i wyjaśnienia można przesyłać do 07.04.2020 wyłącznie na konto pocztowe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prośbę o obniżenie opłaty z tytułu zaliczenia jednego z modułów przedmiotu należy uzasadnić, przedstawiając informację od prowadzącego o dacie zaliczenia danego rodzaju zajęć.

Na semestr letni 2020/2021 nie została wydana Decyzja Rektora o obniżeniu opłat o 50%.