Logo

Przedstawiamy wstępną listę rankingową do stypendium rektora studentów II stopnia przyjętych od semestru letniego 2020/2021. Prosimy o sprawdzenie średniej, ewentualne uwagi można zgłaszać mailowo wyłącznie do 15.03.2021 na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.