Logo

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021, która znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

Procedura składania wniosków na uczelni zostanie podana w terminie późniejszym, po otrzymaniu decyzji na ten temat z Biura Spraw Studenckich PW.