Logo

Dyplomanci

Wszyscy studenci, którzy uzyskali zgodę na przedłużenie studiów o 3 miesiące w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 proszeni są o złożenie podania o przedłużenie studiów do końca semestru letniego tj. 30 września 2020 (nie dotyczy osób, które takie podanie już złożyły). Opłata za przedłużenie studiów będzie pobierana w przypadku osób, które nie mają gotowej pracy dyplomowej.

Studenci którzy mają gotową pracę dyplomową mogą składać komplet dokumentów wymaganych do egzaminu dyplomowanego na portierni Wydziału Fizyki (Dokumenty należy złożyć w kopercie z dopiskiem Dziekanat)

Wymagane dokumenty

Jeden egzemplarz pracy dyplomowej (temat pracy zgodny z deklaracją, temat pracy w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe, oświadczenie o samodzielności, oświadczenie o udzieleniu Uczelni licencji do pracy),

1. Praca dyplomowa w wersji elektronicznej (CD),

2. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,

3. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (APD),

4. Druk z danymi personalnymi,

5. Wniosek o dyplom i suplement w języku angielskim (opcjonalnie),

6. Potwierdzenie opłaty wniesionej na indywidualne konto w USOS (60/100 zł),

7. Zdjęcia 4/5 sztuk,

8. Poster,

9. Informacja o dodatkowych osiągnięciach,

10. Indeks i karty ocen (w przypadku osób które rozpoczęły studia przed 1 października 2016).

Przypominamy, że warunkiem złożenia pracy dyplomowej jest zaliczenie wszystkich wymaganych programem przedmiotów, uzyskanie wymaganej liczby punktów, zaliczenie praktyk zawodowych oraz uregulowanie wszelkich należności wobec Uczelni.

Studenci którzy chcą odebrać okładki do prac dyplomowych proszeni są o informację mailową do Dziekanatu Wydziału (wyłącznie z konta studenckiego). Okładki będzie można odebrać na portierni Wydziału Fizyki.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Dziekanatem