Logo

Poniżej znajduje się zaakceptowana ostateczna lista rankingowa do stypendium Rektora dla studentów II stopnia przyjętych od semestru letniego 2020/2021.
Informujemy, że zostały naliczone opłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrze letnim 2020/2021. Naliczenie jest widoczne na stronie USOSweb: Dla studentów–Rozliczenia–Salda kont „Naliczenia oczekujące”. Termin płatności 19.04.2021. Odwołania i wyjaśnienia można przesyłać do 07.04.2020 wyłącznie na konto pocztowe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to…
Stypendium będzie przyznane w ramach rocznego przedłużenia projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – HOMING pt. „Terahertz structured beams for material diagnostics and microscopy”. Projekt dotyczy zastosowania wiedzy na temat światła strukturyzowanego w technice terahercowej, w celu poprawy rozdzielczości przestrzennej skanerów terhercowych.
Inteligentne, oszczędne i ekologiczne gospodarowanie energią to dzisiaj jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi nasza cywilizacja. Wytwarzanie i magazynowanie energii jest również jednym z wiodących obszarów badań prowadzonych na Politechnice Warszawskiej.
Zjednoczony Instytut Badan Jądrowych (ZIBJ) w Dubnej oferuje możliwość odbycia zdalnych praktyk studenckich w ramach programu INTEREST (szczegółowe informacje dostępne na http://interest.jinr.ru). Obecna rekrutacja rozpocznie się 26 kwietnia i potrwa do 12 maja 2021.
 Kolejna edycja programu TeFeNICA rozpoczęła rekrutację! Praktyki, organizowane przez Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej, od wielu lat cieszą się popularnością wśród studentów Politechniki Warszawskiej pozwalając na zdobycie doświadczenia w międzynarodowym instytucie przy realizacji projektu NICA. Tegoroczne praktyki odbędą się w trybie zdalnym. Link do rejestracji: https://indico.jinr.ru/e/tefenica2021
Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w Zakładzie Półprzewodników na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)
W dniu 31 marca 2021 roku o godzinie 11.00, w formie posiedzenia zdalnego za pośrednictwem platformy MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr. inż. Dominika AROMIŃSKIEGO pt. "Beam-induced backgrounds at the Compact Linear Collider"
Przedstawiamy wstępną listę rankingową do stypendium rektora studentów II stopnia przyjętych od semestru letniego 2020/2021. Prosimy o sprawdzenie średniej, ewentualne uwagi można zgłaszać mailowo wyłącznie do 15.03.2021 na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //